MEMBUAT MENU UTAMA Joomlaa

 on Sunday  Anda perlu tukar menu asal ke menu anda sendiri sesuai dengan isi kandungan laman web. Sebagai contoh menu utama;

Menu Utama
> Laman Utama
> Komputer
  - Perkakasan (sub-menu Komputer)
  - Sistem Operasi
  - Perisian
  - Sekuriti
> Laman Web
  - Asas HTML (sub-menu Laman Web)
  - Asas PHP
> Multimedia
  - Grafik (sub-menu Multimedia)
  - Audio
  - Video
> Galeri
  - Foto (sub-menu Galeri)
  - Video

[size=14]Cara-Cara Membuat Menu:[/size]
1. Login ke admin control panel

2. Klik Menu Manager


3. Klik menu item menu utama4. Klik Home5. Tukar Title menjadi Laman Utama6. Untuk buang semua menu sediada kecuali Laman Utama
Pilih semua menu kecuali Laman Utama dan klik Trash7. Membuat Sections. Klik Content > Section Manager8. Klik New.9. Masukkan Title yang sesuai dengan menu (Komputer). Kemudian Save
Ulang proses ini untuk Laman Web, Multimedia & Galeri.


10. Empat section telah anda buat.


11. Membuat menu dan link ke section.
Klik Menu > Menu Utama/Main Menu
Klik New12. Klik Article > Section Blog Layout13. Masukkan maklumat seperti berikt;
Title: Komputer
Section: Komputer
Lain2 set default
Klik Save

Ulang proses no 12 & 13 untuk membat menu Laman Web, Multimedia & Galeri


14. Contoh menu yang dihasilkan.

MEMBUAT MENU UTAMA Joomlaa 4.5 5 Irfan Zack Sunday Anda perlu tukar menu asal ke menu anda sendiri sesuai dengan isi kandungan laman web. Sebagai contoh menu utama; Menu Utama > Laman...


No comments:

Post a Comment

J-Theme