Cara buat Tulisan Bergerak (warna)

 on Wednesday  

Bergerak kekanan ! Ke Kanan dan Kekiri ?? Bergerak kekanan Perlahan ! Ke Kanan dan Kekiri Dan Boleh Di stop?? Bergerak Ke Atas Bergerak Ke Atas dan Ke bawah

Okey tak? Nak try buat? kodenya adalah seperti berikut:

Untuk Yang bergerak kekanan:

<marquee direction="right"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">Bergerak kekanan !</span></marquee>


Untuk Yang Bergerak kekiri ! :

Cuma tukar kata "right" menjadi "Left" Untuk Yang Ke Kanan dan Kekiri:

<marquee direction="left" behavior="alternate"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">Ke Kanan dan Kekiri ??</span></marquee>
Untuk Yang Bergerak kekanan dengan Perlahan :

Note : nilai scrolldelay untuk menentukan cepat atau lambatnya tulisan bergerak.
Direction = menentukan arah bergerak.

<marquee direction="right" scrolldelay="500"><span style="color: rgb(255, 255, 0); font-weight: bold;">Bergerak kekanan Perlahan !</span></marquee>Untuk Yang Ke Kanan dan Kekiri Dan Boleh Diberhentikan:

<marquee direction="left" behavior="alternate" scrollamount="2" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" width="95%"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">Ke Kanan dan Kekiri Dan Boleh Dberhentikan??</span></marquee>
Untuk Yang Boleh Bergerak Ke Atas:

<marquee align="center" direction="up" scrollamount="2" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" height="100" width="95%"><span style="color: rgb(0, 255, 0); font-weight: bold;">Bergerak Ke Atas</span></marquee>Untuk Yang Boleh Bergerak Ke Atas dan Ke bawah:

<marquee align="center" direction="up" behavior="alternate" scrollamount="2" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" height="100" width="95%"><span style="color: rgb(255, 0, 255); font-weight: bold;">Bergerak Ke Atas dan Ke bawah</span></marquee>Note : Anda boleh menukar warna tulisan dengan mengubah kode tersebut:

rgb(255,0,0)=menjadi merah
rgb(0,255,0)=menjadi Hijau
rgb(0,0,255)=menjadi Biru 
Selamat mencuba,try and error...anda boleh!!!

Cara buat Tulisan Bergerak (warna) 4.5 5 Irfan Zack Wednesday Bergerak kekanan ! Ke Kanan dan Kekiri ?? Bergerak kekanan Perlahan ! Ke Kanan dan Kekiri Dan Boleh Di stop?? Bergerak Ke Atas Be...


1 comment:

J-Theme